lizenz"Загора Енерджи" ООД гр. Стара Загора е дъщерно дружество от структурата на "Холдинг Загора" ООД с предмет на дейност "Търговия с електрическа енергия" .

Съгласно учредителния акт от 28.09.2007 г. мисията на "Загора Енерджи" ООД е да обезпечи енергийните потребности на клиентите си чрез:

  • консултиране и сътрудничество по въпроси, свързани с регистрацията на пазара
  • конкурентна и стабилна цена
  • сигурност при доставка на електроенергия
  • коректност и лоялност в отношенията

 

Изтегляне на презентация за печат

wordpdf 

 

 

Сертификати EN ISO 9001:2015

  pdf 

 

 

Политика на "Загора Енерджи"

pdf  

 

 

Правила за работа с потребителите на енергийни услуги

pdf

 

     

 

Декларация за поверително третиране на лични данни

pdf